Mobilni ortodonski aparati

Mobilni ortodontski aparat se preporučuje pacijentima sa mlečnom ili mešovitom denticijom. Mobilna proteza se sastoji od akrilatnog dela i metalne žice u obliku luka ili kukica. Ovaj tip aparata se nosi noću i nekoliko sati tokom dana, a korisnici su uglavnom deca.
Fiksni ortodonski aparati

Fiksni ortodontski aparati se koriste u svhu ispravljanja nepravilnog zagrižaja. Nepravilnosti zagrižaja mogu uticati na funkciju žvakanja, govora i na kraju na izgled osmeha. Fiksni ortodontski aparat se sastoji od bravica koje se postavljaju na zube i luka koji povezuje sve bravice. Fiksni ortodontski aparati se ne uklanjaju do kraja terapije. Dok se koriste, opalna higijena mora biti besprekorna.